Jeugd Technische commissie

De jeugd TC bestaat uit 6 personen, namelijk Brechtje Broeren, Nicole Vogels, Loes van Gerwen, Suzanne Pennings, Jasmijn Pennings en Melanie van de Pas. De taak van de jeugd TC is ervoor te zorgen dat bij de jeugdteams binnen Altior alles goed verloopt. Korfbaltechnisch houdt dit in dat de jeugd TC de kinderen zal observeren tijdens trainingen en wedstrijden. Hierdoor kunnen eventuele wijzigingen in teamsamenstelling weloverwogen plaatsvinden. Daarnaast organiseert de jeugd TC de selectietrainingen aan het einde van het seizoen, om zo de selectieteams samen te stellen. Daarnaast bekijkt de jeugd TC het functioneren van de leiding bij trainingen en wedstrijden, zodat eventuele problemen of misvattingen besproken kunnen worden bij de maandelijkse leidstersvergadering. Op deze manier wordt er binnen Altior zorg gedragen voor een goede begeleiding van de jeugdteams en een veilig sportklimaat.

Als er vragen of problemen zijn bij jeugdleden, ouders of jeugdleiding, aarzel dan niet om één van de leden van de jeugd TC aan te spreken. Zij kunnen mee zoeken naar oplossingen, zodat iedereen een prettig korfbalseizoen kan hebben. Ieder lid van de jeugd TC heeft een eigen aandachtsgroep en is hiervoor eerste aanspreekpunt.

Hieronder zie je de indeling per leeftijdscategorie voor het seizoen 2022/2023:

A-jeugd: Loes van Gerwen
B-jeugd: Suzanne Pennings
C-jeugd: Suzanne Pennings
D-jeugd: Jasmijn Pennings
E-jeugd: Nicole Vogels
F-jeugd/Welpen/Kangoeroes: Melanie van der Pas

E-mailadres JeugdTC: jeugdtc@altior-korfbal.nl

Senioren technische commissie

De trainers van de Senioren 1 en 2, twee bestuursleden en speelsters van senioren 1 en van senioren 2 vormen samen, het komend seizoen, de Senioren Technische Commissie (oftewel Senioren TC). Onder de Senioren TC vallen alle senioren teams en de junioren. Wij houden ons onder andere bezig met de teamindelingen en de materialen die nodig zijn. Verder gaan wij de train(st)ers en coaches van de verschillende teams beoordelen, door te komen kijken bij trainingen en wedstrijden.

De senioren TC zal  bekijken en bespreken hoe het korfbalspel bij Altior gespeeld zal worden. Zij stippelen een lijn uit waar elk team aansluiting bij vindt. Als laatste zijn wij er als aanspreekpunt voor  speelsters en trainsters (trainer) als er  problemen zijn onderling, met de trainer of voor wat voor andere dingen dan ook. De speelsters zijn zelf mede verantwoordelijk voor het wel en wee in de teams en wij helpen daarbij. Wij hopen dat het duidelijk is waar wij voor staan en als er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie heeft het Masterplan Arbitrage opgesteld. Hierin zijn 10 doelstellingen opgenomen waaraan we in de periode 2017-2021 met zijn allen aan gaan werken:

 1. Structureel inbedden scheidsrechterscommissie in organisatie Altior
 2. Vergroten publiciteit en bewustmaking leden en ouders
 3. Groeien van drie naar zes gecertificeerde verenigingsbegeleiders
 4. Groeien van twee naar drie gecertificeerde beoordelaars
 5. Elk jaar drie gediplomeerde jeugdscheidsrechters erbij
 6. Elk jaar minimaal één verenigingsscheidsrechters erbij
 7. Elk jaar één KNKV-scheidsrechter erbij
 8. Voorkomen van de sportieve sanctie en een malus
 9. Vergroten aantrekkelijkheid en uitstraling van het scheidsrechtersteam (je moet erbij willen horen)
 10. Werken aan Fair Play (door onder andere alle bij wedstrijden betrokken leden van 14 jaar en ouder het spelregelbewijs te laten halen via KorfbalmasterZ)

Naast het Masterplan Arbitrage is de scheidsrechterscommissie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft de arbitrage. Ze draagt er zorg voor dat de thuiswedstrijden van scheidsrechters worden voorzien en dat er zo goed mogelijk voldaan wordt aan de rompregeling van het KNKV.

Activiteitencommissie

Onze activiteitencommissie zorgt mede voor een goede sfeer binnen de club. Regelmatig worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor onze leden. Zo komen we buiten het korfbal om ook gezellig met onze leden bij elkaar. Je kunt dan denken aan een kerstviering en onze jaarlijkse succesvolle quizavond voor de senioren en onder andere de speurtocht en bingo voor onze jongste leden. Een volledig overzicht van de georganiseerde activiteiten vind je op onze website.

Secretariaat

 • Marlou van Grunsven
  Secretaresse
 • Monique Vos
  Ledenadministratie

Wijzigingen doorgeven?

We houden ons ledenbestand graag up to date. Geef adres-, mailadres- en telefoonwijzigingen daarom door aan:
secretariaat@altior-korfbal.nl

Voor het verzetten van een wedstrijd etc. kunt u contact opnemen met Martine de Visser via het e-mailadres:
wedstrijdsecretariaat@altior-korfbal.nl