Contributie

De contributie voor het aankomende seizoen staat hieronder aangegeven.

Het bedrag wordt in 1 of 4 termijnen afgeschreven: Rond 5 augustus, 5 november, 5 februari en 5 mei.

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging telkens met een seizoen verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei per mail aan altior.heeswijkdinther@knkv.net doorgegeven te worden.
Daarmee komt tevens de aan ons afgegeven betalingsmachtiging te vervallen.

Overzicht

Senioren

€175,00.

Recreanten

€140,00.

A en B jeugd

€130,00.

C, D, E en F jeugd

€110,00.

Welpen

€90,00.

Steunend lid

€30,00.