Nieuwsbrief juni 2018

 

Kampioenen
We hebben weer kampioenen bij Altior. De C1, A2 en D1 zijn kampioen geworden! De C1 moet de titel nog wel verdedigen op het NK, zie daarover meer informatie verderop in deze nieuwsbrief. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nederlandse Kampioenschappen
9 juni speelde onze B1 voor een finaleplek tegen de Korfrakkers. Helaas werd deze wedstrijd verloren met 6-3. Toch zijn we ontzettend trots op deze meiden en de leiding!
Onze C1 heeft zich wel geplaatst voor het NK en zij zullen zondag 17 juni spelen om 13.30 uur tegen Rosolo. Het NK vindt plaats op Sportpark de Wijher in Roermond. Komt allen onze C1 aanmoedigen! Bij deze wensen wij ze alvast heel veel succes!

Laatste wedstrijd
Na ruim 35 jaar stopt Riek van Schaijk als scheidsrechter bij Altior. Zaterdag 2 juni was haar laatste wedstrijd. Riek, super bedankt voor je jarenlange inzet als scheidsrechter!

 

Promotie senioren 1
Op zondag 3 juni, tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen, is de senioren 1 gepromoveerd naar de Topklasse. Gefeliciteerd dames! Tevens was het een drukbezochte seizoensafsluiting, waarmee we deze laatste zondag gezellig hebben afgesloten met een leuk feestje!

Jaarvergadering:
Op maandag 4 juni vond de jaarvergadering plaats. De plannen voor het komende seizoen zijn gepresenteerd en het afgelopen seizoen is financieel doorgenomen. Astrid van Grunsven nam afscheid van het bestuur als penningmeester. Lian van den Hurk werd verkozen tot nieuwe penningmeester.

Nieuw e-mailadres Altior
Per 1 juli 2018 vervalt het KNKV e-mailadres van Altior. Daardoor hebben we een nieuw e-mailadres moeten aanmaken. Dat is geworden: secretariaat@altior-korfbal.nl.
Vanaf heden is dit e-mailadres al te gebruiken. Vanaf 1 juli 2018 wordt het KNKV e-mailadres niet meer gebruikt en gelezen.

Inleveren spullen
Wil iedereen alle spullen van Altior inleveren. Hiermee bedoelen we pakken, tassen, eventuele shirts of rokken die nog thuis liggen. Deze zijn van de club en hebben we volgend jaar weer hard nodig. We kunnen, nadat we alles hebben, bekijken wat er nog aangeschaft moet worden en hoe we het kunnen verdelen. Het clubgebouw is nog open tijdens het ouder-kind toernooi op zaterdag 16 juni, op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni tijdens trainingen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Graag vóór 21 juni alle spullen inleveren.

Einde seizoen: vrijwilligers bedankt!
Het seizoen is (bijna) weer ten einde voor iedereen. We willen al onze vrijwilligers bedanken voor afgelopen seizoen. Elke vrijwilliger heeft zich, zichtbaar of minder zichtbaar, weer met hart voor onze club ingezet.

Belangrijke data nieuw seizoen
1 september: toernooi SCMH voor de jeugdteams
8 en 9 september: Start competitie
22 en 23 september: Start competitie topklasse en reserve topklasse
De eerste trainingsdata worden later bekend gemaakt.

 

Iedereen een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen!