Nieuwsbrief juni 2019

 

Kampioenen
We hebben weer kampioenen bij Altior. De welpen 2, B2, E1, E3, senioren 3 en senioren 4 zijn kampioen geworden! Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Jaarvergadering
Op maandag 3 juni vond de jaarvergadering plaats. De plannen voor het komende seizoen zijn gepresenteerd en het afgelopen seizoen is financieel doorgenomen. Martine de Visser en Marlies van Grinsven namen afscheid van het bestuur. Inge Ponsen en Irene van Zutphen werden verkozen tot de nieuwe bestuursleden.

Altior is vanaf 1 augustus 2019 rookvrij!
Zoals eerder aangekondigd is Altior vanaf 1 augustus 2019 rookvrij. Altior is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken!
Laten we elkaar op een respectvolle aanspreken wanneer de afspraken niet door iedereen worden nageleefd en ervoor zorgen dat het een succes wordt.

Rompregeling veldcompetitie gehaald!
In de nieuwsbrief van januari hebben jullie kunnen lezen over de rompregeling. Voor de veldcompetitie moesten er 46 wedstrijden buiten de deur worden gefloten. En we zijn blij jullie te kunnen mededelen dat dit gelukt is! We krijgen geen geldboete of sportieve sanctie opgelegd, maar krijgen zelfs een bonus uitgekeerd. Alle scheidsrechters bedankt voor jullie inzet, jullie hebben hard gewerkt!

Inleveren spullen
Wil iedereen alle spullen van Altior inleveren. Hiermee bedoelen we pakken, tassen, eventuele shirts of rokken die nog thuis liggen. Deze zijn van de club en hebben we volgend jaar weer hard nodig. We kunnen, nadat we alles hebben, bekijken wat er nog aangeschaft moet worden en hoe we het kunnen verdelen. Het clubgebouw is nog open tot het ouder-kind toernooi op zaterdag 22 juni. Graag vóór 23 juni alle spullen inleveren.

Einde seizoen: vrijwilligers bedankt!
Het seizoen is (bijna) weer ten einde voor iedereen. We willen al onze vrijwilligers bedanken voor afgelopen seizoen. Elke vrijwilliger heeft zich, zichtbaar of minder zichtbaar, weer met hart voor onze club ingezet.

 

Iedereen een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen!