Nieuwsbrief juni 2020

Jaarvergadering
Op dinsdag 7 juli is de jaarvergadering gepland. Verder informatie komt binnenkort via de mail.

Nieuwe hoofdtrainer
Afgelopen week is de nieuwe trainer/coach voor het eerste team bekend gemaakt. Petra Steenhuis-Geelhoedt zal samen met de huidige trainers Kacper Nowak (Senioren 2) en Pieter van den Brink (Junioren A1) het trainerstrio van de selectie vormen. Petra is leerkracht in het basisonderwijs en heeft als invalkracht weleens op ‘t Palet gestaan. Oorspronkelijk komt ze uit Terneuzen, maar vertrok op haar 17e voor haar studie (sportopleiding CIOS) naar Arnhem. Bij korfbalvereniging Oost-Arnhem speelde ze in de top van het korfballen. Naast spelen coachte ze ook bij verschillende (top)verenigingen, maar ze kwam pas met dameskorfbal (of vrouwenkorfbal zoals ze het zelf noemt) in aanraking toen ze naar Grave verhuisde. Zo heeft ze onder andere bij Spes aan het roer gestaan. Petra ziet veel potentie in onze vereniging en de spelersgroep. Ze is gedreven heeft er veel zin in om samen met de selectie mooie seizoenen neer te zetten. “Ik vind communicatie erg belangrijk, je moet weten wat je medespeler gaat doen. Als we samen hard werken en ook plezier maken, dan kunnen we iets moois bereiken.”

Verkenning Altior en biljartvereniging Royal
In de afgelopen weken zijn er diverse verkennende gespreken geweest met biljartvereniging Royal uit Heeswijk-Dinther. Momenteel zijn zij gevestigd bij Royal Events Palace (de Wildhorst) en traint hun jeugd bij Cultureel Centrum Servaes. Al enige tijd denken zij na over een “eigen” locatie/accommodatie meer in het centrum van Heeswijk-Dinther. Onze vereniging behoorde ook tot de opties en zodoende zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Wij als bestuur zijn enthousiast geworden van deze gesprekken en denken dat we elkaar als verenigingen kunnen versterken. Zoals aangegeven zitten de gesprekken momenteel nog in de verkennende fase: hoe zien we het voor ons, wat moet er gebeuren, is het ruimtelijk mogelijk (denk ook aan vervanging kunstgras), etc. Graag praten we met jullie hierover verder op de jaarvergadering.

Nieuw kunstgras
Al enkele maanden zijn we op de achtergrond druk bezig met de inrichting van ons sportveld. Iedereen heeft inmiddels wel ervaren dat het kunstgras toe is aan vervanging. Daarnaast zijn de officiele veldafmetingen voor het korfbal een aantal jaar terug gewijzigd om het spel aantrekkelijker te maken.
De gemeente heeft voor komend seizoen in het budget opgenomen om het huidige kunstgrasveld te gaan vervangen. Wij wilden deze gelegenheid aangrijpen om te kijken of het mogelijk is om naar twee kunstgrasvelden te gaan. Hiervoor hebben we in samenspraak met het KNKV een behoefteanalyse gedaan, waarbij onder andere gekeken is naar het aantal leden, de toekomstvisie van Altior en de mogelijkheden. Uit deze analyse is gebleken dat wij, volgens de norm van het KNKV inderdaad naar twee kunstgrasvelden zouden moeten gaan. Ondertussen is dit in de raadsvergadering besproken, maar hier is nog geen besluit over genomen. Daarentegen heeft in het Brabants Dagblad gestaan dat wij twee kunstgrasvelden krijgen, maar dit is dus nog niet zeker. De insteek van het bestuur is om naar twee kunsgrasvelden te gaan en we doen ons uiterste best hiervoor.
Inmiddels zijn er metingen verricht en zijn er monsters genomen van de ondergrond om te zien hoe we gebruik kunnen maken van de huidige situatie om naar een zo ideaal mogelijke nieuwe situatie te gaan. De planning is vooralsnog dat er begin september een definitief besluit gaat worden genomen door de gemeente en dat het uitvoeren van het project in de winterperiode gaat plaatsvinden.
Wij houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van eventuele vorderingen. Mochten er vragen zijn, dan kan je terecht bij Dennis van den Heuvel of Francis Collart.

Rompregeling neutralisatie
We hebben jullie het afgelopen seizoen op de hoogte gehouden van de rompregeling. Voor elke wedstrijd waarbij er een onafhankelijke scheidsrechter bij ons komt fluiten, moeten wij ook weer een scheidsrechter leveren voor wedstrijden van andere verenigingen.
Vanwege het coronavirus, het afgelasten van de veldcompetitie en niet uit kunnen spelen van de zaalcompetitie, heeft de KNKV besloten de rompregeling niet mee te laten tellen dit gehele seizoen.

Einde seizoen
We zijn heel blij dat we na anderhalve maand geen korfbal, toch weer rustig aan in mei mochten beginnen met trainen. De trainingen lopen door tot 23/24/25 juni. We vinden het jammer, maar door het coronavirus hebben we besloten om geen centrale seizoensafsluiting te houden. Ook de vrijwilligers BBQ gaat dit jaar niet door. Toch kunnen we afsluiten met een positieve mededeling; hoewel de veldcompetitie als niet gespeeld wordt beschouwd, is ons 2e toch gepromoveerd en zullen zij volgend jaar ook op het veld uitkomen in de reserve-topklasse.