Nieuwsbrief maart 2021

Jaarvergadering seizoen 2020/2021
De jaarvergadering staat gepland voor maandag 14 juni, Save the Date!
In welke vorm? We weten het nog niet, maar noteer de datum in je planner.

Kamp
Het geplande kamp voor de jeugd kan ook dit jaar helaas weer niet doorgaan. Wel hebben we reeds een optie genomen voor Pasen 2022. We hopen dat alles dan weer normaal is.

Trainen
Bij de jeugd veranderen binnen Altior een paar van de corona maatregelen:

  • Welpen, F, E, D: de teams trainen binnen de 1,5 meter en teams mogen door elkaar trainen. De leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot de kinderen
  • C, B, A: de teams trainen binnen de 1,5 meter. De A1 en B1 mogen gemixt trainen, evenals de B2 en B3, en de C1 en C2. De speelsters houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de trainer.

Corona-update
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de contributie van dit seizoen en de mogelijkheid tot restitutie. We begrijpen die vragen en weten ook dat dit seizoen een raar seizoen is en gaat blijven. Het is echter wel zo dat veel kosten helemaal of gedeeltelijk doorlopen en een aantal opbrengsten (bijvoorbeeld  kantine) fors lager zijn dan gebudgetteerd. Bovendien is er nog veel onduidelijk over mogelijke teruggave van de KNKV en de gemeente. We denken dat we op zijn vroegst pas met de jaarvergadering eventueel wat antwoorden te hebben.        

Flexibel lidmaatschap
We kennen binnen Altior de huidige vorm van lidmaatschap voor spelende seniorleden (trainen, competitie spelen zowel binnen als buiten). We staan echter ook open voor maatwerk,  we kunnen kijken wat we daarin voor jullie kunnen betekenen om het passend te krijgen. Stuur hiervoor een email naar het secretariaat met je vragen/wensen. 

Vervanging kunstgras
De afgelopen maanden hebben er steeds intensieve en constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Bernheze en Altior. Met het uiteindelijk verder invullen van het pakket van eisen is gebleken dat het met het beschikbare budget niet mogelijk was om 2 kunstgrasvelden te realiseren. Hiervoor is veel extra geld nodig. Het college wil er toch graag werk van maken van onze noodzakelijke 2 velden en het budgetvoorstel komt 23 maart in de commissie MZ en op 8 april in de raad. Bij instemming kan de gemeente na 8 april de aanbesteding starten en hopen we dat realisatie in de zomerstop haalbaar wordt. We hopen op een positief antwoord van de gemeente.

Samenwerking Biljart Royal en Altior 
Deze winter is er bovendien hard gewerkt om de mogelijke samenwerking tussen Royal en Altior verder gestalte te geven. Een aantal lastige hindernissen (haalbaarheidstoets en parkeernota) zijn uiteindelijk akkoord bevonden door de gemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan de juridische, technische en financiële haalbaarheid van dit project. Beide partijen zijn enorm enthousiast over het gehele project en we hopen dat ook dit realiseerbaar wordt. Het wordt  een megaklus, maar het resultaat zou super zijn.

Activiteiten
Om toch lekker met elkaar bezig te blijven is de activiteiten commissie druk bezig met het organiseren van verschillende activiteiten voor onze leden en betrokkenen.

  • Zo zal er voor alle A’s, senioren, vrijwilligers en steunende leden een online BINGO plaatsvinden op 9 april om 20.00 met spectaculaire prijzen! Schrijf je voor 22 maart in door te appen naar Anne van Zutphen: 06 15 58 32 96. Kosten voor deelname zijn €5, dit is inclusief bingokaarten en hapjes.
  • Voor de Welpen, F, E, D en C staat er een spannende kluizenspeurtocht op de agenda op vrijdag 16 april van 18.00-20.00. Opgeven doe je per team voor 29 maart, wederom bij Anne van Zutphen: 06 15 58 32 96.
  • Voor de C, B en A wordt er ook nog hard gewerkt aan een leuke activiteit. Details hierover volgen spoedig.

We gaan er leuke avonden van maken, dus noteer de voor jouw relevante datum alvast in je agenda en vergeet jezelf niet aan te melden!