Nieuwsbrief november 2017

Rabobank Clubkas Campagne
Bij de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank heeft onze club een mooi bedrag gewonnen: 1359 euro. Bedankt voor jullie stemmen en voor het vragen van alle mensen om je heen!

Speculaas
Er zijn weer veel pakken speculaas en krollen verkocht! Dit jaar hebben we met z’n allen 1405 pakken speculaas en 685 zakken krollen verkocht, met een opbrengst van bijna
€ 2900. Een extra compliment voor Claire van Doorn en Suze van der Pas, zij hebben de meeste pakken/zakken verkocht. Voor deze prestatie krijgen zij een prijsje! Iedereen weer bedankt!!

Trainer/coach selectie
In wederzijds overleg tussen het bestuur en trainer/coach van de selectie Martien Romviel is er besloten om, per direct, uit elkaar te gaan. Helaas hebben beide moeten constateren dat de match er niet is. Loes van Gerwen zal voorlopig de taken op zondag overnemen. Voor de trainingen wordt naar een passende oplossing gezocht. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe trainer/coach.

Trainen in de kerstvakantie
Op 26 en 28 december zijn alle teams vrij. Op dinsdag 2 januari 2018 beginnen de trainingen weer voor alle teams.

Kerstviering
Op maandagavond 18 december zal de jaarlijkse kerstviering bij Altior weer plaatsvinden. Dit jaar steken we deze avond in een nieuw jasje. Het doel van deze avond blijft onveranderd: een gezellig samenzijn met alle senioren, midweek, recreanten, steunende leden, leiding en bestuursleden.

Vragen?
We merken dat vragen vaak op de verkeerde plek terecht komen. We willen jullie wijzen op de verschillende commissies van de bestuursleden en het adresboekje. Hieronder de leden van het bestuur met de toegewezen commissies:
• Toos van der Pas
voorzitter, seniorenTC en scheidsrechterscommissie
• Martine de Visser
activiteitencommissie
• Loes van Gerwen
jeugdTC
• Dennis van den Heuvel
accommodatiecommissie en jeugdTC
• Astrid van Grunsven
penningmeester en sponsorcommissie
• Francis Collart
algemeen bestuurslid
• Marlies van Grinsven
secretaresse