Nieuwsbrief oktober 2017

Rabobank Clubkas Campagne
Er kan inmiddels alweer enige tijd gestemd worden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank hebben een stembiljet in de brievenbus gehad. We roepen iedereen op om op Altior te stemmen. Als lid van de Rabobank heb je vijf stemmen en je kan twee stemmen uitbrengen op onze vereniging t/m 23 oktober. Het zou leuk zijn als je ook je familie en kennissen vraagt om op Altior te stemmen!

Materialen in de zaal

We willen iedereen oproepen om zuinig om te gaan met de materialen in de zaal. Het klinkt misschien logisch, maar toch zijn er vorig zaalseizoen weer spullen kwijt geraakt. Dus het verzoek aan iedereen om ervoor te zorgen dat de materialen die gebruikt worden weer netjes terug te leggen.

KorfbalmasterZ

In de zaal gaan we weer beginnen met KorfbalmasterZ/het spelregelbewijs. Iedereen vanaf de B’s die het spelregelbewijs nog niet gehaald heeft, zal dit seizoen het spelregelbewijs moeten halen. Meer informatie hierover volgt nog in een aparte uitnodiging, maar je kunt je alvast oriënteren en oefenen op Korfbalmasterz.nl

 Herfstkampioenen

De E1 en E3 zijn herfstkampioen geworden, proficiat!

  

Poetsen

We hebben naar aanleiding van de jaarvergadering Petra Netten bereid gevonden om de accommodatie te poetsen. Het blijft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de accommodatie veegschoon te houden. Bij deze de oproep om de kleedlokalen en de kantine netjes achter te laten na de wedstrijden en trainingen.

Vacatures

Voor de vacature van de ledenadministratie hebben we iemand gevonden: Monique Vos. Zij zal vanaf volgend seizoen de ledenadministratie van Marleen overnemen. Binnenkort zal Monique alvast een keer met Marleen meekijken.

We hebben nog steeds een aantal vacatures open staan: zaal/veld inhuur, leiding, scheidsrechters en websitebeheer. Als je hierin iets wil/kan betekenen, dan horen wij dat graag.

Speculaas/krollen

Maandag 6 november worden de pakken speculaas en de krollen opgehaald in het clubgebouw van 19.00 uur tot 20.00 uur. Graag een eigen tas meenemen, zodat iedereen alles gemakkelijk mee kan nemen.

Nieuwe shirtsponsor

We hebben een nieuwe shirtsponsor voor de E3 en D2: Hurkmans Autobedrijven. Twee teams in het nieuw. Heel erg fijn!

Speurtocht

Op 3 november wordt de speurtocht voor de jongste jeugd georganiseerd. Het thema dit jaar is “dieren”. Wil je nog mee doen? Opgeven kan tot donderdag 26 oktober.