Nieuwsbrief oktober 2021

Welkomstavond
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het reilen en zeilen bij Altior. Er zijn een hoop nieuwe leden en hiervoor willen we een informele welkomstavond regelen op woensdag 17 november om 19:30 uur. Graag opgeven via het secretariaat (secretariaat@altior-korfbal.nl).

Telefoongebruik
Wij willen jullie er graag op attenderen dat het niet de bedoeling is om je telefoon te gebruiken in het kleedlokaal. De reden hiervoor is dat we veiligheid willen bieden tijdens het douchen en omkleden. Bij gebruik van je telefoon bestaat de kans dat er (per ongeluk) beelden worden gemaakt. Wanneer je in het kleedlokaal bent, blijft je telefoon in de tas.

Speculaas/krollen
De verkoop van het speculaas en de krollen gaat weer beginnen. De lijsten worden komende week uitgedeeld via jullie leiding. Uiterlijk donderdag 11 november moet het geld en de opgave van het aantal verkochte pakken speculaas en zakken krollen zijn ingeleverd bij je leiding.

Maandag 22 november kunnen de pakken speculaas en de krollen opgehaald worden in het clubgebouw van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
Graag een eigen tas meenemen,
zodat iedereen alles gemakkelijk mee kan nemen.

Rabobank ClubSupport
De Rabobank ClubSupport is weer in volle gang. De vorige edities hebben we een mooi centje op weten te halen. Ook dit jaar willen we een mooi bedrag bij elkaar krijgen om ons terrein nog mooier te maken. We sparen voor een nieuw scorebord en 2 nieuwe dug-outs voor veld 2.

Van 4 oktober tot en met 25 oktober kan je als lid van de Rabobank je stem uitbrengen. We roepen jullie dan ook allen op om te stemmen op Altior! 

Vacatures activiteitencommissie
Wij zoeken nog 2 enthousiastelingen die de activiteitencommissie willen komen versterken. Lijkt jou dit iets, neem dan even contact op met het secretariaat.

Trainen herfstvakantie en zaalcompetitie
In de herfstvakantie zijn alle jeugdteams, behalve de A1 en B1 vrij van trainen. Op dinsdag 2 november starten we met de trainingen in de zaal. Er zijn teams die ook een training buiten hebben tijdens de zaalcompetitie. Deze teams kunnen niet douchen tijdens deze maanden.

Rompregeling
Voor elke wedstrijd waarbij er een onafhankelijke scheidsrechter bij ons komt fluiten, moeten wij ook weer een scheidsrechter leveren voor wedstrijden van andere verenigingen. Deze veldcompetitie moeten we 38 wedstrijden buiten de deur fluiten. Op dit moment zijn er 26 wedstrijden gefloten. We lopen hiermee mooi op schema!

Zoals inmiddels wel bekend is, zitten we erg krap met onze KNKV scheidsrechters. Heb jij interesse in een opleiding tot KNKV scheidsrechter? Alle leden, jong en oud, kunnen zich inschrijven! Meer informatie? Contacteer Sarah (06-11494756).

Herfstkampioenen
We hebben weer kampioenen bij Altior. De C1 en Midweek 2 zijn herfstkampioen geworden!!